2200 Hverdagsritualer

Back


Foto: Alexandra Buhl, Tilladelse: kunsteren

HVERDAGSRITUALER 2200 – er et seriøst projekt der ønsker at vende tyngende fordomme om en bydel ved at sætte fokus på underfundighed, hverdagsliv og byens divergens. Ustillingens sigte er at skabe nye forestillinger og afdramatisere vores Nørrebro. Vi skal med kunsten skabe debat og stillingtagen, vi skal rykke fordomme og grænser.